ZAPRENUMERUJ  |  WYPISZ
Czy uważasz że powrót do 8 klasowej podstawówki oraz likwidacja gimnazjów to dobra zmiana?
TAK
NIE
Nie wiem
    wyniki »
WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE
CREATED BY ASWS - 2008
Bezpłatne szkolenia.

   Projekt : Akademia Umiejętności Komputerowych – bezpłatne szkolenia ECDL CORE i START

 

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęła się rekrutacja do I edycji szkolenia ECDL – start w ramach projektu własnego „Akademia Umiejętności Komputerowych” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Poddziałanie 9.6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

             Projekt kierowany jest do osób z terenu woj. śląskiego, w wieku 25–64 lat, którzyz własnej inicjatywy chcę uczestniczyć w projekcie i zdobyć umiejętności potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi programów komputerowych. W ramach projektu przewidziane są dwie edycje szkolenia w zakresie ECDL – start i jedna edycja w zakresie ECDL Core. Zajęcie będą prowadzone w CKZ w Bytomiu, ul . Powstańców Śląskich 6 , 2-3 razy w tygodniu w godz. popołudniowych., maksymalnie 4 h lekcyjne dziennie.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

        osoby pracujące

        osoby zarejestrowane jako bezrobotne

        osoby bierne zawodowo

 
 

"Młodzi na start! ", Poddziałania 6.1.1 w ramach PO KL.

Projekt skierowany jest do mieszkańców następujących powiatów woj. śląskiego: Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice w wieku 18-24 lat, posiadających status osoby bezrobotnej. Projekt przewiduje objęcie w/w grupy docelowej kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym prowadzącym do podjęcia przez osoby młode zatrudnienia.

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia osób młodych w celu znalezienia zatrudnienia, tj.:

1. Indywidualne usługi doradcze i przygotowanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
2. Kursy:
a - „Spawanie MAG/TIG”
b - „Specjalista ds. administracyjno – biurowych, kadr, płac”
c - „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”
d - „Florysta i decoupage”
e - „Kucharz”
3. Staże u pracodawców na stanowiskach zgodnych z ukończonymi kierunkami szkoleń; czas trwania: 3 miesiące
4. Szkolenie „Aktywny na rynku pracy”, które przygotuje Uczestniczki/Uczestników Projektu do wejścia na rynek pracy i skutecznego poszukiwania zatrudnienia
5. Pośrednictwo prac

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy celem przybliżenia szczegółów realizacji projektu do Biura Projektu przy ul. Powstańców Śląskich 6, w godz. od 9:00 do 16:30. Czekam na Państwa pytania pod numerem tel. 32 282 52 54 lub mailem bytom@zdz.katowice.pl.

[powrót do listy wiadomości]